2024 års stipendiater

2024 års stipendiater

Motiveringarna

Lennart Gybrant
Du är både målare och folkmusiker. En mörkermålare, som du själv säger, som kämpar med former och färger. Du beskriver dig som en ”visuell grovarbetare och reflektionens finsnickare”. I din nyss utkomna bok Nederlagets strategi uttrycker du ”hur energin byggs upp i motstånd”. Tidigt intresserade du dig för folkkultur men inte den som fanns i föremål i hembygdsgårdar, utan hur man arbetade, gammal hantverkskunskap, som ledde till att du lärde dig konsten att ådringsmåla.

Ditt konstnärskap har vuxit fram ur ditt behov att finna ett språk som inte var det talade. När du så upptäckte att det gick att uttrycka sig med pensel och färg förlöste det dina tankar. Som konstnär har det varit viktigare att vara sann mot dig själv än att göra det lätt för betraktare av din konst. Dina färger är dova, mörka och föga insmickrande. Bildernas komposition kräver tid och eftertanke och respekt för ditt skickliga hantverk.

Du får Thor Fagerkvist-stipendiet för din mångsidighet och ditt intressanta utforskande av ditt konstnärliga uttryck. En levande process.

Kristina Mörk
Som barn satt du bland hällristningarna i bohuslänska Underslös och hittade på historier utifrån dem. Numera flödesskriver du berättelserna först och omvandlar dem sedan till grafiska bilder: med torrnål, träsnitt, etsning, fotogravyr, i artists books och grafikskulpturer. De senaste åren har du också kombinerat torrnålstryck med broderi, en egen och iögonenfallande teknik trots de diskreta formaten.

Det var på Kyrkeruds folkhögskola i början av 2000-talet som du ”blev frälst” av grafiken. Lika frälsta av dina bilder och din teknik tycks Värmlands Konstförenings jurypersoner ha varit, när de gång på gång valt ut dig till medverkande i våra höstsalonger. Därutöver har du bjudits in till salonger och gallerier runt om i och även utanför Värmland. I KKV Värmlands grafikverkstad är du aktiv sedan ett antal år. För ett par år sedan sökte du äntligen medlemskap i Grafiska sällskapet och antogs självklart. Det ger dig tillträde till både nationella samlingsutställningar och de internationella sammanhangen.

Vi gläds med dig åt dina framgångar och visar det gärna genom att tilldela dig vårt Thor Fagerkvist-stipendium.

Henric Westman
Moln har varit ett återkommande tema i din konst under flera år – en bra symbol för svårbeskrivbara men ändå förnimbara existentiella och andliga erfarenheter, skriver du i din ansökan. Berget har samma metaforiska potential, men en annan slags jordiskhet.

I projektet Thin Air, som vi redan tidigare sett prov på, låter du arketyperna mötas, ”berg och moln spegla varandra i skulpturala installationer mellan golv och tak”. Din fascination för kombinationen väcktes vid en fjällvandring 2021 och fylldes på vid ett alltför kort besök i de schweiziska alperna året efter. Nu vill du återvända och ge dig mer tid, vandra längs pilgrimsleden över Sankt Bernhardpasset, ladda dig med upplevelser för att därmed utveckla projektet, kombinera fler material och bjuda in till att kroppsligen interagera med verken – liksom till reflektioner och samtal som de väcker.

Din hängivenhet för ditt ämne imponerar på oss och får oss att utse dig till 2024 års Åke Lekman-stipendiat – samt förstås att önska dig en fin och givande resa!

Tilda Krantz
Du har tidigare en kandidatexamen i animation och började satsa på en framtid i den branschen, innan du – som du berättar – hittade tillbaka till den mer handgripliga konsten. Du inledde med två år på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng, varpå du hösten 2022 sökte dig till konsthögskolan i Oslo och programmet för medium- och materialbaserad konst, med inriktning keramik.

Samtidigt blev ditt hjärta kvar i Årjäng, där du bosatt dig och bildat familj. Med din erfarenhet inom animation och dina nuvarande studier i keramik har du hittat ett samband som du inte sett någon annan utforska. Du vill använda den japanska tekniken nerikomi – att knåda samman porslinslera i olika färger till stora block som sedan skivas – och animationstekniken strata cut, innebärande att skivorna undan för undan fotograferas, med en animerad filmsekvens som resultat. Stipendiet du sökt ska användas till material och till mjukvara för datorn att göra animationen i. Vi bidrar gärna till ditt experimentella projekt och önskar lycka till!

 

2024 års stipendiater:
Ungdomsstipendiaten Tilda Krantz, Thor Fagerkvist-stipendiaterna Kristina Mörk och Lennart Gybrant samt resestipendiaten Henric Westlund. Stipendiaterna hyllades och berättade om sina konstnärsskap på föreningens årsmöte 20 april. 

25 000 kronor var får Fagerkviststipendiaterna ”för betydande konstnärlig gärning”. De två andra stipendierna, som är sökbara, ger de utvalda 10 000 kronor vardera. Stipendiaterna har också en garanterad plats i årets höstsalong på Kristinehamn konstmuseum.


Våra stipendier

THOR FAGERKVIST-STIPENDIET

ÅKE LEKMANS RESESTIPENDIUM

PINGELS UNGDOMSSTIPENDIUM


2023 års stipendiater

2023 års fyra stipendiater

Helene Karlsson, Arvika, och Thomas Christenson, Karlstad, är 2023 års Thor Fagerkvist-stipendiater. Resestipendiet går till Karin Lööf, Karlstad, och ungdomsstipendiet till Karlstadsbördiga Malin Uhlén, Stockholm. De hyllades vid föreningens årsmöte 22 mars.

25 000 kronor var får Fagerkviststipendiaterna ”för betydande konstnärlig gärning”. De två andra stipendierna, som är sökbara, ger de utvalda 10 000 kronor vardera. Stipendiaterna har också en garanterad plats i årets höstsalong.

Motiveringarna

Helene Karlsson
Du är inte bara en skicklig konstnär, som behärskar och genom åren visat flera olika uttrycksätt: måleri, teckning, grafik, textilt grundade verk, mosaik … Du är också och kanske framför allt en människa som brinner för viktiga frågor, och som outtröttligt söker och finner vägar att lyfta fram dem i ljuset. Det kan handla om alla kvinnor som historieskrivningen missat: förmödrarna, som blivit såväl ”gatuteater” i din hemstad Arvika som ett inslag i Värmlands Museums basutställning, med vackra standar från din hand. Det har handlat om ingreppen i våra naturmiljöer, som du – och dina medsystrar i gruppen Otalt – uppmärksammat genom kvinnovandringar, också konstnärligt dokumenterade.

Sedan några år har abortfrågan upptagit dina tankar: du har varit konstnärligtansvarig för en sommarutställning i ämnet i Kvinnemuseet i Kongsvinger, och senast har över ett års forskning på hemmaplan resulterat i både grafiska bilder och en ”performativ dokusåpa”, som framförts i konstgruppen Kolonins lokaler. Du är alltså inte ensam i ditt arbete, Otalt och Kolonin är dina små feministiska universum – som du så klart varit med om att skapa. Men det är dig vi nu hyllar med ett synnerligen välförtjänt Thor Fagerkvist-stipendium!

Thomas Christenson
Dina material är olja, akryl och kol. Redan som liten hade du teckning som favoritsysselsättning, och hästarna som motiv kom tidigt till dig. Du har växt upp med hästar. 2003 sökte och fick du Värmlands konstförenings resestipendium för att besöka Spanska ridskolan i Wien med sina lipizzanerhästar. Du har också rest runt i USA för att uppleva vildhästar att fånga upp som motiv. Du har funnit bilden som ditt bästa uttrycksmedel i stället för orden, och har själv uttryckt att ”skapandet är som en oas för mig där jag kan andas ut för att få energi för att orka vardagen”. Att måla är med andra ord en nödvändighet för dig där du kan balansera mellan det sköra och kraftfulla.

Dina kolteckningar såväl som målningar utstrålar en intensitet som berör, linjerna är bestämda, slutgiltiga och målningarna kan vara täta med starka färger. En favoritfärg är pariserblått har du sagt någon gång, och också betonat att den färgen måste man handskas varsamt med! Du har varit en flitig utställare inte minst på Värmlands konstförenings höstsalonger där vi har kunnat följa dig. Det är en glädje för Värmlands konstförening att få tilldela dig 2023 års Thor Fagerkvist-stipendium. Sällan har det kommit i bättre händer!

Karin Lööf
Du har sedan du startade din keramikverkstad 1981 funnits med aktivt i många sammanhang kring konsthantverk och konst. Listan över utställningar är lång och likaså den över alla offentliga miljöer där du finns representerad, med allt från större utsmyckningar till ett varierande utbud av brukskeramik eller unika föremål.

De senaste tio åren har du också arbetat pedagogiskt inom ramen för Skapande skola. Efter det och efter år av pandemi behöver du åter inta yrkesrollen som keramiker, skriver du i din ansökan. Därför vill du resa! Vill man som keramiker hämta kraft, kunskap och inspiration är det till Japan man ska åka, förklarar du också. Så lämpligt då att du bjudits in till en utställning i Tokyo, och ska medverka vid vernissagen där i november. ”Att få visa sin alster i en annan kulturs verklighet är en ynnest”, konstaterar du – likaväl som att få ta del av japanernas estetiska helhetsupplevelse kring keramiken. Värmlands konstförening önskar dig med vårt resestipendium ett givande och inspirerande besök i Japan!

Malin Uhlén
Du är född och uppvuxen i Karlstad, har tagit examen på det konstnärliga kandidatprogrammet i keramikkonst vid HDK Valand i Göteborg, och flyttade i höstas vidare till Stockholm och Konstfack för att utbilda dig på mastersnivå inom programmet Keramik och glas. Under din utbildning har du haft målet att utforska så många olika keramiska tekniker och material som möjligt. I din ansökan skriver du att dina största inspirationskällor är geologi, biologi och teknologi, med geologi som särskilt viktig faktor under ditt mastersprojekt. I arbetsprocessen skapar du förutsättningar för mindre kontroll; du vill ge utrymme för oväntade effekter. Du strävar alltså inte efter att kontrollera leran, utan snarare att samarbeta med den, förklarar du. En del av de spännande resultaten går att studera på ditt Instagramkonto.

Värmlands konstförenings ungdomsstipendium skulle göra det möjligt för dig att fortsätta experimentera och arbeta i större skala, skriver du. Vi hjälper gärna till med detta och ser fram emot att uppleva fler resultat!


© 2022

Värmlands konstförening


Kontakta oss gärna om du saknar information eller har andra synpunkter eller frågor.

Genvägar