VÄLKOMMEN TILL VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

Höstsdalong 2019, Värmlands museum Karlstad

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika.

Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i eller i närheten av Värmland. Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december. 

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund. 

Följ oss gärna på Facebook för att hänga med i det som händer när det händer!


© 2022

Värmlands konstförening

Nov-dec 2022
Vi bygger om och uppdaterar vår webb vilket innebär att en del sidor inte är fullständiga eller ser konstiga ut. Ha tålamod, information fylls på allteftersom. Välkommen tillbaka!

Genvägar

Följ oss