VÄLKOMMEN TILL VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

Höstsdalong 2019, Värmlands museum Karlstad

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika.

Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i eller i närheten av Värmland. Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december. 

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund. 

Följ oss gärna på Facebook och/eller Instagram för att hänga med i det som händer när det händer!


© 2022

Värmlands konstförening


Kontakta oss gärna om du saknar information eller har andra synpunkter eller frågor.

Genvägar