VÄLKOMMEN TILL

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

 

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika. Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i  eller i närheten av Värmland.

Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december.

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Läs mer - under knapparna ovan och nedan - om vår verksamhet och om vad det betyder att vara medlem i föreningen!

 

Värmlänningar på Liljevalchs

Fem medlemmar i vår "systerförening" Värmlands Konstnärförbud har fått plats i årets vårsalong hos (utlokaliserade) Liljevalchs. Direkt från Värmland kommer Marie Sjölin och Niki Merimaa, medan Julia Olofsson, Malin Persson och Morgan Stenman har sina rötter här och numera bor på annat håll. Grattis, alla fem!

 Dags att söka stipendium

Du som är konstnär och medlem inte bara här utan också i yrkessammanslutningen Värmlands Konstnärsförbund - nu är det dags att ansöka om ungdoms- eller resestipendiet. Gör det med mejl till info@varmlandskonstforening.se eller papperspost till Värmlands Konstförening, c/o Stefan Norén, Muraregatan 14, 652 28 Karlstad, senast 8 mars. Läs mer om förutsättningarna under knappen STIPENDIERNA. CV och en bra motivering behövs förstås!

 

Vi prisas av Karlstads kommun!

Karlstads kommuns stipendium till Gustaf Frödings minne tilldelas - oss! Vi delar det med makarna Christer Nerfont och Cecilie Nerfont Thorgersen. 50 000 kronor fick föreningen motta i samband med kommunfullmäktiges decembermöte. Hurra för oss alla runt 1 100 medlemmar! LÄS MER HÄR