VÄLKOMMEN TILL

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

Vernissagebesökarna hälsas välkomna till Höstsalongen 2015. Foto: Lars Sjöqvist

 

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika. Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i  eller i närheten av Värmland.

Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december.

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Läs mer - under knapparna ovan och nedan - om vår verksamhet och om vad det betyder att vara medlem i föreningen!

 

Höstsalongen!

När anmälningstiden gick ut för 2016 års höstsalong hade 174 anmälningar strömmat in, med totalt 485 verk. I dagarna bedöms de nu av en inbjuden jurykvinna, som har att förhålla sig inte bara till verken som sådana, utan också till det utrymme Rackstadmuseet erbjuder. Se mer under rubriken UTSTÄLLNINGAR.

 

 

 

Vem gillar vad?

Att smaken för konst varierar och att den inte hänger ihop med verkens ekonomiska värde - det framgår bland annat när vinsterna väljs i Värmlands Konstförenings medlemslotteri. Sent omsider kan ni nu se vem som valde vad vid den senaste dragningen. (Kanske inte minst roligt för konstnärerna, som därmed vet var deras verk hamnade!) Se alltså under rubriken KONSTLOTTERIET.

 

 

De fick årets stipendier

Marc Broos och Carina Fogde delar årets Thor Fagerkvist-stipendium. Amanda Karlsson heter årets ungdomsstipendiat. Carina Moberg-Eyre knep resestipendiet.

Läs mer under knappen STIPENDIERNA här ovan!