VÄLKOMMEN TILL

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

 

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika. Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i  eller i närheten av Värmland.

Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december.

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Läs mer - under knapparna ovan och nedan - om vår verksamhet och om vad det betyder att vara medlem i föreningen!

 

Dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Konstföreningen registrerar inga personnummer, enbart namn och adresser, och utgår nog från att vi utifrån din anmälan om medlemskap har ditt samtycke till detta register. Läs HÄR hur du annars gör!

Här är stipendiaterna!

Annika Eriksdotter och David Tedfeldt heter årets Thor Fagerkvist-stipendiater. Veronica Odén får resestipendiet och Ingeborg Paulsrud ungdomsstipendiet. De tre förstnämnda mottog sina stipendier i samband med föreningens årsmöte.

Läs om stipendiaterna HÄR.

 

 

Vårsalongen avslutad

Årets vårsalong anordnades i Prostgårdslagårn i Torsby, med Norra Värmlands Konstförening som värd. Den öppnades lördag 14 april och pågick två veckor. 19 inbjudna medlemmar ur Värmlands Konstnärsförbund medverkade. Läs mer och se bilder från vernissagen HÄR!