Studiedag på KKV

Intresserad av hur konstnärer arbetar med olika tekniker för grafik och skulptur? I så fall finns chansen att hänga med på en konstbildningsdag i KKV, Konstnärernas kollektivverkstad, kommande söndag (7 oktober) för medlemmarna i Sveriges Konstföreningars Värmlandsdistrikt - en paraplyorganisation där Värmlands Konstförening ingår.

I första hand är dagen tänkt för styrelsemedlemmar, men det kan finnas platser över för ett antal "vanliga" medlemmar, så ta chansen att anmäla dig!

Deltagarna delas in i sex studiegrupper, som turnerar mellan stationer bemannade av demonstratörer från Värmlands konstnärsförbund:

Station 1: DJUPTRYCK med Christina Bryntesson. - Material, metoder och motiv.
Station 2: SERIGRAFI med Margaretha Jansson och Margareta Säfström.
Station 3: TRYCK PÅ GLAS med Rolf Gustavsson.
Station 4: BOKTRYCKSPRESSEN med Henric Ernstsson.
Station 5: SKULPTUR och BRONSGJUTNING med Åke Hasselrot.
Station 6: SKULPTURTEKNIKER med Ulrika Skog i hennes ateljé.

Dagen inleds klockan 10.30 med registrering och förmiddagskaffe. 13.00-13.45 görs paus för lunch. Avslutningsvis, klockan 15.20 till cirka 16, serveras kaffe med bröd och förmodligen intressanta sammanfattningar av dagen.

KKV ligger på gamla fabriksområdet Zakrisdal i Karlstad, och närmare bestämt Zakrisdalsslingan 21. Avgiften för hela dagen är så låg som 100 kronor, inklusive allt.

Anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 5 oktober. Ange namn, adress, e-postadress och att du tillhör Värmlands Konstförening. Om du får bekräftat att det finns plats för dig ska avgiften betalas in på pg 484 22 14-1. Du kan också kontakta Stefan Norén på 070 260 21 21 för mer information.

Kom och se lekfull teater om konst

Värmlands Konstförening har tillsammans med Karlstads Riksteaterförening bjudit hit ett litet teaterkompani för en kombinerad föreställning/föreläsning om den lekfulla konstformen dadaismen, som blomstrade för cirka hundra år sedan.

Boka alltså in torsdag 18 oktober för en rolig, lärorik och förhoppningsvis trivsam kväll på Bar Teatral i Nöjesfabriken, Karlstad. Klockan 18.30 börjar evenemanget.

MaMa Dada heter föreställningen, som beskrivs så här:

En musikalisk och lekfull föreställning kring några inspirerande, framstående, genialiska konstnärinnor inom dadaismen. De ville förändra världen och konsten, men ville inte låta sig kategoriseras som "kvinnliga" konstnärer. De ville fullfölja sina drömmar och göra sina röster hörda. De ville leva på jämlika villkor och kämpade mot marginaliseringen i skuggan av det hyllade, manliga "konstnärsgeniet".

Skådespelarna heter Bodil Carr Granlid och Therese Stenshäll, regissören Marie Öhrn. Läs mer om deras föreställning här: https://www.riksteatern.se/forestallningar/mama-dada/

Innan de träder in på scenen ger Margareta Wallin Wictroin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet (och styrelseledamot i Värmlands konstförening), en introduktion till dadaismen.

Entrépriset för allmänheten är 80 kronor, men medlemmar i konstföreningen och teaterföreningen betalar 50 kronor.

Fika finns att köpa, och det blir tillfälle till samtal och diskussioner.

Varmt välkomna!

Demokratins gränser under lupp

Demokrati

Värmlands Konstförening deltar i projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd.

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019. Konstföreningen har hittills deltagit i videoutställningen Mother Tongue - sju videofilmer gjorda av turkiska kvinnliga konstnärer - i Arvika sista halvan av september 2017 samt på Karlstads universitet under februari 2018.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.
Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                        
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!
Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening.
Projektet har en facebooksida: www.facebook.com/demokratinsgranser/
Deltagande aktörer: Karlstads Riksteaterförening, Riksteatern Värmland, Värmlands Museum,  Wermland Opera, Karlstads universitet, Värmlands Konstförening, Brottsförebyggande centrum, ABF, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Karlstads Bokcafé, Humanistiska föreningen, Sensus, Amnesty International Karlstad, Studieförbundet Bilda, Värmlandsteatern, Konstfrämjandet, AFS interkulturell utbildning, Molkoms folkhögskola, Dramaverket, Svenska kyrkan, Hembygdsgillet i Karlstad.

Här är föreningens historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 100 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.