Demokratins gränser under lupp

Demokrati

Värmlands Konstförening har anslutit sig till projektet DEMOKRATINS GRÄNSER, ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd.

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd under hösten 2017 och våren 2018. Konstföreningen har hittills deltagit i videoutställningen Mother Tongue i Arvika sista halvan av september - sju videofilmer gjorda av turkiska kvinnliga konstnärer.
Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.
Målsättningen är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?                                        
Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!
Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening.
Projektet har en facebooksida: www.facebook.com/demokratinsgranser/
Deltagande aktörer:
Karlstads Riksteaterförening
Riksteatern Värmland
Värmlands Museum
Wermland Opera
Karlstads Universitet            
Värmlands Konstförening                        
Brottsförebyggande centrum                  
ABF                                 
Folkuniversitetet                                   
Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet                                     
Karlstads Bokcafé                                 
Humanistiska föreningen
Sensus
Amnesty International Karlstad
Studieförbundet Bilda     
Värmlandsteatern
Konstfrämjandet
AFS interkulturell utbildning
Molkoms folkhögskola
Hembygdsgillet i Karlstad

Kommunens kulturstipendiater 2016

Värmlands Konstförening fick motta Karlstads kommuns stipendium till Gustaf Frödings minne 2016. Eller noga räknat delade vi det med musikalartisterna Christer Nerfont och Cecilie Nerfont Thorgersen, 50 000 kronor till oss och lika mycket till dem.

Vi tilldelades stipendiet "för den breda spridningen av konst och den årliga värmländska höstsalongen där lokala konstnärer får visa sin konst i större sammanhang samt föreningens utdelning av stipendier till konstnärer. Kulturstipendiet är även ett stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning." Allt enligt motiveringen från kommunens kultur- och fritidsnämnd.

Beskedet om stipendiet kom som en stor och mycket glad överraskning. Hur detta tillskott till vår ekonomi ska användas för att komma medlemmarna till del funderar vi fortlöpande på.

Utdelandet skedde i samband med Karlstads kommunfullmäktiges sammanträde 8 december. På bilden är det föreningens ordförande Stefan Norén med tidigare mångåriga ordföranden Elsa Hallbäck vid sin vänstra sida som tackade för stipendiet.

Läs mer om stipendiet på kommunens webb http://karlstad.se/Nyheter/2016/november/mottagare-av-kulturstipendium-till-gustaf-frodings-minne/

 

Föreningens historia

Värmlands Konstförening bildades våren 1936, och arrangerade sin första utställning samma höst, i bara sju år gamla Värmlands Museum. 34 Värmlandskonstnärer deltog med 203 konstverk.

Varje år sen dess har värmlänningarna bjudits in till en stor och oftast jurybedömd höstsalong.

Sedan ett antal år anordnas även vårsalonger för inbjudna Värmlandskonstnärer runt om i Värmland eller ibland i grannlandskapen; historiskt finns vandringsutställningar och sommarutställningar att berätta om.

Före 1936 var det dåvarande Värmländska Konstnärsförbundet som anordnade större samlingsutställningar i huvudsakligen Karlstad. Förbundet hade skapats 1919 på initiativ av journalisten och konstnären Wenzel Björkhagen, eventuellt för att ”balansera Rackstadkolonins dominans inom Värmlandskonsten”, som Barbro Järliden skrev i en jubileumshistorik inför den 60:e salongen.

Efter hand inbjöds även konstpubliken att bli passiva medlemmar i konstnärsförbundet. 1935 uppstod diskussion om att ombilda förbundet till en allmän värmländsk konstförening, vilket alltså skedde året därpå. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse men även representation i föreningsstyrelsen, för övrigt ledd av häradshövdingen med ett antal prominenser vid sin sida.

Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands Konstnärsförbund. Det nära samarbetet består ändå; konstföreningen stödjer konstnärerna inte bara genom att anordna utställningar utan även genom att köpa konst av dem till ett stort medlemslotteri och genom att dela ut stipendier av donerade och fonderade medel.

Men det är inte enbart medlemmar i konstnärsförbundet – med dess invalskriterier – som gynnas av konstföreningen. Numera är somliga av de jurerade höstsalongerna öppna att söka till för alla intresserade, inte minst med syftet att synliggöra och uppmuntra nya generationer konstutövare i Värmland eller med värmländska rötter.

För föreningens medlemmar, runt 1 100 konstälskare, erbjuds alltså minst en årlig överblick av god värmländsk konst. Som medlemsgåva får man varje år ett reproducerat konstnärsporträtt, en tradition som inleddes 1941 då Thor Fagerkvist var den förste att teckna sitt självporträtt. Hela samlingen originalporträtt finns hos Värmlands Museum i Karlstad.

Länge var Värmlands Museums Cyrillushus den självklara platsen för höstsalongerna. Sedan ett antal år rullar salongen för rättvisans skull och med någorlunda regelbundenhet mellan Karlstad, Arvika och Kristinehamn.

PS: Föreningens uppdrag och upplägg kan du läsa mer om i våra STADGAR.