VÄLKOMMEN TILL

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING

 

Föreningens syfte är - enligt stadgarna - att "inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst". Det gör vi i första hand genom att anordna den stora årliga höstsalongen, som turnerar mellan Värmlands Museum, Kristinehamns konstmuseum och Rackstadmuseet i Arvika. Vi arrangerar också en vårsalong med medverkan av ett mindre antal medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund, oftast i samarbete med lokala konstföreningar i  eller i närheten av Värmland.

Vid utställningarna köper föreningen in konst till det årliga medlemslotteriet, till ett värde som motsvarar ungefär hälften av föregående års medlemsavgifter. Utlottningen sker i december.

Föreningen förvaltar också tre fonder, och delar årligen ut stipendier till konstnärer som är medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.

Läs mer - under knapparna ovan och nedan - om vår verksamhet och om vad det betyder att vara medlem i föreningen!

Följ oss också på Facebook, för att hänga med i det som händer när det händer!

 

Konstnärerna fyller 100 år

I år, 2019, är det 100 år sedan Värmlands konstnärsförbund bildades, då under namnet Värmländska konstnärsförbundet. Det ska vi i "fanklubben" Värmlands Konstförening hjälpa konstnärerna att fira, genom att göra höstalongen på Värmlands Museum till en jubileumsutställning. Alla nu verksamma konstnärer i förbundet bjuds in att medverka, utan jurybedömning - under förutsättning att de anmäler sitt intresse senast 1 mars. Läs om detta HÄR!


 

Vårterminen under planering

Föredrag, vårsalong och konstutflykt - vi planerar en innehållsrik vår för konstföreningens medlemmar och följare. Vårsalongen med värmländska konstnärer är redan spikad - den arrangeras i Mariestad 27 april - 12 maj. Det är också till denna kultur- och trästad vi planerar en bussresa. Detaljer om såväl denna som om våra planerade konstföredrag får du som medlem i vårt utskick i mitten av februari, tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften. Och du som inte är medlem: lös medlemskap nu, så har du också extra chans att vinna ett konstverk (ny medlemsvinst) i höst!

Årsmötet då? Jo, det hålls torsdag 21 mars. Skriv in i kalendern!

 

 

Dags söka konstnärsstipendium

Nu är det dags för de värmländska konstnärerna - medlemmar i konstnärsförbundet - att ansöka om konstföreningens stipendier, d.v.s. resestipendiet och ungdomsstipendiet. Bådadera innbär 10 000 kronor i fickan och garanterat utrymme i årets höstsalong. Stipendiaterna avslöjas och hyllas vid konstföreningens årsmöte.

Läs HÄR om hur ansökningarna går till!